Tanoto Ford LifeCard

Ford LifeCard'ın ayrıcalıklarla dolu dünyasına hoş geldiniz! LifeCard, Ford yetkili servislerinde %25'e varan indirimlerin yanı sıra, yeni araç alımlarında da 1.500 TL'ye varan indirim fırsatı sunuyor.

 • 1- FordLife Card; Ford Otosan, Ford Otosan Yetkili Satıcıları ve Yetkili Servisleri ile programa katılacak diğer işyerlerinde müşterilere genel ve özel kampanyalar, müşteri memnuniyeti anketleri, promosyon ve indirimler, tanıtım ve bilgilendirmeler, doğrudan pazarlama aktiviteleri, alış-veriş karşılığında indirim kazanma, düzenlenen aktivitelere katılma gibi imkanlar sunan müşteri memnuniyeti odaklı bir sadakat ve doğrudan pazarlama programı olup, kartn mülkiyeti Ford Otosan’a aittir.
 • 2- Ford LifeCard kullanımı sadece 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş gerçek kişiler için geçerli olup, tüzel kişilerin kullanması ve/veya filolar için kullanılması mümkün değildir.
 • 3- Müşteri’nin, 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ve araç sahibi olduğu hususları, Müşteri tarafından Yetkili Servise/Yetkili Satıcı’ya ibraz edilecek araç ruhsatı üzerinden teyit edilecek ve Kart yalnızca ruhsatta bilgilerine yer verilen aracın plakasına tanımlanmış olacaktır. Müşteri’nin birden fazla aracının bulunması halinde, her bir araç için Ford Kart Başvuru Formu’nun ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.
 • 4- Müşteri’nin Ford LifeCard’dan; Ford Otosan Yetkili Satıcı veya Servislerinde faydalanabilmesi için Müşteri, Kart ve Kayıtlı Araç bilgilerinin eşleşmiş olması gerekmektedir. Müşteri kartını teslim aldığı an itibariyle, Ford Otosan Yetkili Satıcı ve Servislerinin yanı sıra programa katılan diğer işyerlerinde de kullanmaya başlayabilecektir.
 • 5- Müşteri, Ford Otosan Yetkili Servisleri’nde yapacağı servis harcamaları karşılığında, Ford Otosan tarafından belirlenecek şekilde araç alım indirimi kazanacaktır. Söz konusu araç alım indirimi ilgili Müşteri tarafından; Ford Otosan Yetkili Satıcıları’ndan yapılacak olan yeni araç alımlarında ve kart sayısından bağımsız olarak yılda sadece bir defaya mahus olmak üzere kullanılabilecektir. Buna göre, Müşteri’nin Ford Otosan Yetkili Servisleri’nde kart kullanarak yapacağı orjinal yedek parça ve işçilik hizmeti alımlarındaki toplam harcamaları dikkate alınarak, Ford Harcama Skalası’na göre, yeni araç alımlarında belirli oranlarda indirim sağlanacaktır. Müşteri’nin birden fazla aracının bulunması halinde, Ford Harcama Skalası’na esas alınacak harcamaları, sahip olduğu kartlar için birlikte değerlendirilecek olup, birden fazla aracı olan Müşterilerin bulunduğu indirim skalası, sahip olduğu tüm kartları ile yaptığı toplam harcamalara göre tespit edilecektir.
 • İşbu Katılım Metni tarihi itibariyle Ford Harcama Skalası aşağıdaki gibidir:
 • Toplam Ford Mekanik Harcama (TL) Araç Alım İndiirmi (TL)
  0-2.000 0
  2.001-4.000 250
  4.001-6.000 500
  6.001-7.500 750
  7.501-15.000 1000
  15.001 ve üzeri 1500
 • 6- Müşteri, Ford Otosan Yetkili Servisleri’nde yapacağı servis harcamaları üzerinden, Ford Otosan tarafından belirlenecek şekilde servis sadakatine bağlı yaş indirimi kazanacaktır. Söz konusu yaş indirimi, Ford Otosan Yetkili Servisleri’nden Ford LifeCard ile yapılacak olan orjinal yedek parça ve işçilik hizmeti alımlarında kullanılabilecektir. Buna göre Müşteri Program’a dahil olmasını takiben ilk defa kart kullanarak yapacağı orjinal yedek parça ve/veya işçilik hizmeti alımlarında, kayıtlı aracının yaşı dikkate alınarak aşağıda belirtilen oranlarda indirimden faydalanacaktır. Müşteri’nin takip eden orjinal yedek parça ve/veya işçilik hizmeti alımlarında yaş indirimden faydalanabilmesi için ise, son 15 ay içerisinde en az bir defa Ford yetkili servislerinden minimum 199tl'lik periyodik bakım veya Eko Servis hizmeti alımı yaparak, daha sonraki orijinal yedek parça ve/veya işçilik hizmeti alımlarınızda yaş indirimden faydalanabilirsiniz. Bu şartın sağlanması halinde Müşteri’nin kayıtlı aracının yaşı dikkate alınarak kendisine, Ford Otosan Yetkili Servisleri’nden Ford LifeCard kullanarak yapacağı orjinal yedek parça ve işçilik hizmeti alımlarında aşağıda belirlenen oranlarda indirim sağlanacaktır:
 • Yaş İndirim Oranı
  0 - 1 yıl (0-12 ay) -
  2. yıl (13-24 ay) 5%
  3. yıl (25-36 ay) 10%
  4. yıl (37-48 ay) 15%
  5. yıl (49-60 ay) 20%
  6. yıl ve sonrası (61 ay -) 25%

  Kart kullanılmak suretiyle elde edilebilecek olan yaş indirimleri sadece Kayıtlı Araç için söz konusu olabilecektir.

 • 7- Ford LifeCard, tek başına bir ödeme aracı olmadığı gibi, kredi kartı özelliği de bulunmamaktadır. Bu sebeple, nakit, banka kartı, kredi kartı vb. bir ödeme aracı olmaksızın yapılacak alımlarda kullanılamayacaktır. Kart aracılığıyla sunulacak kampanya, promosyon ve indirim vb. avantajlar toplam satın alım bedelinden yüksek olsa dahi nakte çevrilemez ve nakit iadesi yapılamaz. Kartta biriken indirim ve diğer faydaların nakte çevrilmesi mümkün değildir.
 • 8- Ford LifeCard aracılığıyla sunulacak kampanya, promosyon ve indirim vb. avantajlar, Ford Otosan tarafından Kart’tan bağımsız bir biçimde sunulabilecek olan diğer faydalar ve sadakat programları ile birlikte Ford Otosan onayı olmaksızın kullanılamayacaktır.
 • 9- Müşteri, Ford Otosan tarafından herhangi bir gerekçe göstermeye gerek olmaksızın Ford Ford LifeCard’ının sona erdirilebileceğini, askıya alınabileceğini ve/veya değiştirilebileceğini, kartın iadesinin talep edilebileceğini kabul eder.
 • 10- Müşteri de herhangi bir gerekçe göstermeksizin, bildirimde bulunmak suretiyle Ford LifeCard’ını iptal edebilir.
 • 11- Müşteri tarafından Ford LifeCard’ın iptal edilmesi yahut Ford Otosan tarafından Program’ın sona erdirilmesi hallerinde; karta tanımlanmış olan tüm kampanya, indirim, promosyon vb. faydalar, kartın indirim kazanma ve harcama fonskiyonları da dahil olmak üzere, sona erecektir.
 • 12- Kayıtlı aracın satılması durumunda, aracın yeni sahibi Ford Otosan Yetkili Servisleri’ne veya Yetkili Satıcıları’na güncel araç ruhsatıyla başvurarak, Başvuru Formu hüküm ve şartlarına uygun olarak, yeni Kart alabilecektir. Bununla birlikte aracın eski sahibine ait Ford LifeCard’ın ya da indirimlerin/faydaların, aracın yeni sahibine devredilmesi söz konusu olamayacaktır.
 • 13- Müşteri, Kayıtlı Aracını satıp, Ford markalı yeni veya 2. El başka bir araç satın alması halinde, Ford Otosan’a başvurarak bilgilerini güncellemek suretiyle Ford LifeCard’ını, içerisindeki indirimler/faydalar ile birlikte, kullanmaya devam edebilir. Yeni araç alımı durumunda yaş indirimi en baştan başlayacaktır; ancak 2. El araç alımında yaş indirimi aracın yaşına göre belirlenir.
 • 14- Programın suistimal edilmesi, Ford LifeCard’ın amacı dışında kullanımı, hileli davranışlarda bulunulması, fazla indirim/fayda kazanmak amacıyla mevzuatın ihlali ve/veya Ford Ford LifeCard Başvuru Formu’na aykırı bir biçimde kullanım yapılması hallerinde Ford Otosan, diğer tüm hakları saklı kalmak üzere, kartı iptal edebilecek ve Müşteri’nin Puanları’nı silebilecektir.
 • 15- Müşteri Ford LifeCard’ı, iyi durumda tutmak ve kart üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamakla yükümlüdür.
 • 16- İndirimlerin ve diğer tüm faydaların kazanılma ve harcama şartları, hak edilecek indirimler, Ford Harcama Skalası’nın ve yaş indiriminin içeriği, kart kullanılması suretiyle tek bir seferde elde edilebilecek asgari ve azami indirim ve sürelerle ilgili detaylar, Ford Otosan tarafından tek taraflı bir biçimde belirlenecek olup, Ford Otosan anılan hüküm ve koşulları Müşteri’ye ayrıca bir yazılı bildirim yapmasına gerek olmaksızın, internet sayfası (www.ford.com.tr) ve/veya Yetkili Satıcı yahut Yetkili Servisler’de yapacağı bir Açıklama ile değişitirme hakkına sahiptir.
 • 17- Ford LifeCard’ın çalınması, kaybolması veya kullanımını engelleyecek bir biçimde bozulması, hallerinde Müşteri durumu derhal Ford Otosan iletişim merkezine bildirecek ve kartın iptalini talep edecektir. Kart’ın iptal edilmesini takiben, Müşteri Ford Otosan Yetkili Servisi’ne başvurarak, yeni kartını alabilecektir. Bu durumda iptal edilmiş olan kartta yer alan tüm bilgi ve indirimler yeni karta devredilecektir.
 • 18- Yetkili satıcı ve servisler tarafından kendi inisiyatifleriyle ilave indirim ve avantajlar sağlanabilecektir.
 • 19- Elektronik ticari ileti almayı reddeden/itiraz eden, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını geri alan müşterilerin Ford LifeCard üyeliği sona erdirilir.
  Ford LifeCard'a nasıl sahip olabilirim?

Tanoto Ford yetkili bayilerinden, başvuru formu imzalayarak Ford LifeCard sahibi olabilirsiniz.

  Ford LifeCard'ı kimler kullanabilir?

Ford LifeCard kullanımı sadece 18 (onsekiz) yaşını aşmış bireysel müşterilerimiz için geçerli olup, tüzel müşterilermizin kullanması ve/veya filolar için kullanılması mümkün değildir.

  Ford LifeCard'ın avantajları nelerdir?

Ford LifeCard avantajları için tıklayınız.

  Ford LifeCard'ımı istediğim zaman iptal edebilir miyim?

Herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Ford Direkt Hattı (444 36 73)’ na bildirimde bulunmak sureti ile Ford LifeCard’ınızı iptal edip, programdan çıkabilirsiniz. Programdan çıkmanız durumunda kart sahibi olmanız sebebiyle kazanılmış haklarınızdan da yararlanamayacaksınız.

  Ford LifeCard'ımdaki bilgilerimi nasıl güncellerim?

Kişisel bilgilerinizin değişmesi durumunda (444 36 73) numaralı Ford Direkt Hattı’nı arayarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

  Ford LifeCard'ım kayboldu, ne yapmalıyım?

Ford LifeCard'ınızın kaybolması, çalınması veya kullanımını engelleyecek bir biçimde bozulması hallerinde durumu derhal Ford Direkt Hattı (444 36 73)’na bildirerek kart iptalini talep etlmelisiniz. Kartınızın yenilenmesi durumunda tüm bilgileriniz ve indirimleriniz yeni kartınıza aktarılacaktır.

  Ford LifeCard her yaştak, Ford modelleri için geçerli olacak mı?

Ford LifeCard ağır ticari (Ford Cargo) hariç tüm Ford modelleri için geçerlidir.

  Ford markalı birden fazla aracım var, Ford LifeCard'ımı hepsine tanımlayabilir miyim?

Birden fazla Ford markalı aracınızın bulunması halinde, her bir araç için Ford LifeCard Başvuru Formu’nu ayrı ayrı doldurmanız gerekmektedir.

  Ford LifeCard'ımı her kullandiğimda avantajım ne olacak?

Ford LifeCard, Ford yetkili servislerinde yapacağınız orjinal yedek parça ve işçilik harcamları karşılığında, Ford tarafından belirlenecek oranlarda araç alım indirimi ve servis indirimi kazandırır.

  Ford LifeCard'ım yanımda olmadığı zaman avantajlardan yararlanabilecek miyim?

Evet. Kartınız yanınızda olmasa bile sistemden otomatik olarak tanımlanacak ve avantajlardan yararlanabileceksiniz.

  Opet yakıt güvence sistemi(YGS) özelliğinden nasıl faydalanırım?

Opet Yakıt Güvence Sistemi (YGS) özelliğinin aktive edilmesi için Opet Çağrı Merkezi (444 6738)’ni arayabilirsiniz veya aşağıda yer alan aktivasyon işlemini yapabilirsiniz.

  Aracımı sattığımda ve yeni araç aldığımda, Ford LifeCard süreci için ne yapmam gerekiyor?

Ford LifeCard’ınızla eşleştirdiğiniz Ford aracınızı sattığınızda ve yeni bir 0km Ford araç aldığınızda Ford yetkili satıcısından veya Ford Direkt Hattı (444 3673)’nı arayarak Ford LifeCard’ınızla yeni aracınızı eşleştirebilirsiniz.

  2.El araç alımında nasıl Ford LifeCar sahibi olabilirim?

Ford LifeCard’ınızla eşleştirdiğiniz Ford aracınızı sattığınızda ve 2.el bir Ford araç aldığınızda Ford Direkt Hattı (444 3673)’ü arayarak Ford LifeCard’ınızla yeni satın aldığınız aracınızı eşleştirebilirsiniz.

  Birden fazla Ford LifeCard'ım olması durumunda hangisi geçerli olacak?

Birden fazla Ford LifeCard’ınızın olması durumunda bu kartlarınızın faydaları ortak bir havuzda toplanacaktır. Kartlarınız yanınızda olmasa bile faydalardan yararlanabilirsiniz.